Monday, April 26, 2010

Syeikh Muhammad Ibrahim Kittani

Syeikh al-Muhaddith Syeikh al-Sayyid Muhammad Ibrahim al-Kattani al-Masri. Antara murid senior Syeikh Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari. Beliau merupakan rakan seguru Syeikh Hassan al-Saqqaf. Mempunyai sanad periwayatan yang kuat kepada Imam al-Bukhari dan Nabi SAW. Pakar dalam ilmu hadis dan Jarh Wa Ta’dil. Banyak mengarang kitab menjelaskan kekeliruan fahaman Wahhabiy ke seluruh pelusuk dunia.

No comments:

Post a Comment

My Video Gallery