Monday, April 26, 2010

Syeikh Baduzzaman Said an-Nursi


Badiuzzaman Said Nursi dilahirkan pada tahun 1873 di kampung bernama “Nurs”, di timur Anatolia. Nama “Nursi” ialah sempena nama kampung ini. Beliau menerima pendidikan asas daripada para ulama terkenal di daerahnya. Ketika masih muda, beliau telah menunjukkan kecerdikan dan kemampuan yang luar biasa untuk belajar. Hal ini membuatkannya terkenal di kalangan guru-guru, kawan-kawan dan orang ramai. Ketika berusia 16 tahun, beliau mengalahkan beberapa ulama terkemuka yang telah menjemputnya ke satu majlis perbahasan (ketika itu perbahasan ialah satu amalan biasa di kalangan ulama). Kemudian beliau terus mengalahkan berbagai kumpulan ulama lain sebanyak beberapa kali dalam majlis perbahasan. Selepas peristiwa ini, beliau pun digelar Badiuzzaman (Kekaguman Zaman).

Selepas hampir seabad berkhidmat untuk iman dan Islam, Badiuzzaman Said Nursi kembali ke rahmatullah pada pagi 23 hb. Mac, 1960. Beliau telah pergi dengan penuh kemuliaan dan kemenangan. Hasil karyanya akan terus menyinari abad ini dan abad-abad yang mendatang. Kasih sayang yang dipupuknya akan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi untuk selama-lamanya.

Syeikh Mutawalli Sya'rawi


Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dilahirkan pada 15 April 1911 di Daqadus, daerah Mit Ghamir, Negeri Daqaliyyah, Mesir. Beliau tamat menghafaz al-Quran ketika berusia 11 tahun. Pada tahun 1916, beliau telah memasuki Sekolah Rendah Zaqaziq dan berjaya memperolehi Sijil Sekolah Rendah pada tahun 1923 dan kemudiannya memasuki sekolah peringkat menengah. Beliau terkenal dengan seorang yang sukakan syair dan kesusasteraan Arab sehingga rakan-rakannya melantik beliau menjadi Ketua Persatuan Pelajar dan Ketua Persatuan Kesusasteraan di daerah Zaqaziq.

Syeikh Mutawalli mengambarkan kampungnya yang begitu indah dengan pemandangan, subur dengan tanaman hijau-hijauan di perlembahan Sungai. Nil. Nama penuhnya ialah Muhammad bin Mutawalli al-Sya’rawi al-Husaini yang nasab keturunan bapanya sampai kepada Imam Husain bin Ali k.w.

Satu peristiwa yang terpenting dalam hidupnya yang berubah segala-galanya apabila keinginan bapanya untuk meminta beliau melanjutkan pelajaran ke al-Azhar di Kaherah sedangkan beliau hanya ingin tinggal bersama-sama saudaranya di kampung dan menjadi petani. Menurutnya, tidak ada bagi seorang kanak-kanak cita-cita atau keinginan tertentu. Baginya hanya apa yang ada di sekeliling iaitu untuk menjadi petani dan bekerja di situ. Tetapi keinginan ayahnya yang inginkan beliau belajar di Kolej al-Azhar apabila beliau telah tamat menghafaz al-Quran. Namun keinginan beliau untuk menjadi petani menjadikannya membuat berbagai helah agar tidak masuk ke Kolej al-Azhar. Beliau telah memasukkan habuk tanah ke dalam matanya agar menjadi rabun dan ditolak semasa peperiksaan kesihatan. Namun helah ini juga tidak berjaya kerana kolej itu menerima orang buta. Helah kedua ialah gagap dan berbuat lupa ketika ujian hafalan al-Quran. Namun guru tersebut tetap menerimanya sebagai pelajar. Helah ketiga ialah meminta ayahnya membeli kitab-kitab yang besar dan mahal harganya di kedai dengan mengatakan ini adalah silibus kolej. Lalu dibeli oleh ayahnya. Apabila pulang ayahnya berkata : “ Wahai Amin (gelaran yang diberikan oleh ayahnya), janganlah kamu menyangka aku lupa bahawa semua buku-buku tersebut bukanlah silibus untuk kamu. Harga buku silibus kamu tidak sampai 37 Qurus sahaja. Tetapi, wahai anakku, semoga Allah memanfaatkan kamu dengan buku-buku ini.”
Antara buku-buku karangannya :

1. Tafsir al-Sya’rawi (Tafsir al-Sya’rawi)
2. al-Isra’ wa al-Mi’raj (Isra dan Mikraj) Terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Dinie Publihers
3. al-Islam wa al-Fikr al-Mu’asir (Islam dan Pemikiran Semasa )
4. al-Islam wa al-Mar’ah (Islam dan wanita)
5. al-Tariq ila Allah (Jalan Menuju Allah)
6. al-Fatawa (Fatwa-Fatwa)
7. Mu’jizat al-Qur’an (Mukjizat al-Quran) Terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Nasional)
8. Min Fayd al-Rahman (Dalam Limpahan al-Rahman) Terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Yasmeen)
9. al-Qada’ wa Qadar (Qada dan Qadar)
10. al-Salat wa Arkan al-Islam.(Solat dan Rukun-Rukun Islam)
11. Nazarat fi al-Qur’an (Pandangan-Pandangan al-Quran)
12. Hadha Huwa al-Islam (Inilah Islam)
13. al-Hayat wa al-Maut (Kehidupan dan Kematian)
14. Al-Taubat (Taubat)
15. al-zalim wa al-zalimun (Zalim dan orang-orang Zalim)
16. Sirah al-Nabawiyyah ( Sejarah Nabi Muhammad s.a.w.)

Dan masih lagi banyak lagi buku-buku beliau terutama dalam penafsiran al-Quran dan persoalan umat semasa.

Syeikh Muhammad Khalil Khatib


Beliau adalah As-Syeikh Muhammad bin Khalil bin Muhammad bin Sayyid bin Isma'il bin Ahmad Al-Khatib yang bersambung nasabnya dengan Sayyidina Hussin

KELAHIRAN
Beliau di lahirkan di sebuah desa padang pasir yang bernama 'Nida' sebuah perkampungan di mukim/markaz 'Akhmin' jajahan Suhaaj di selatan Mesir pada 9hb Mac 1909 m ( 1330H) .

PENDIDIKAN
Dari kecil beliau sudah menghafaz al-quran sekitar umur 7 tahun dan terus melanjutkan pelajaran di Madrasah Asyut sehingga mendapat Sijil Menengah Rendah pada tahun 1923 , seterusnya memperolehi Sijil Menengah Thanawi Al-Azhar pada tahun 1928 dan Ijazah sarjana muda pada tahun 1933 serta Ijazah Kedoktoran di dalam bidang Bahasa Arab pada tahun 1936.

PENULISAN
Beliau banyak meninggalkan banyak tulisan yang seusia dengannya ,di anggarkan bahawa beliau telah menulis sebanyak 77 buah kitab termasuklah tafsir, feqah , hadis, nahu, soraf, tasawuf dan sebagianya sebagai contohnya:

1. Tafsir iaitu tafsir juzuk 'Amma
2. Feqah
3. Aqidah iaitu: ' Aqidah Khotib
4. Hadis iaitu : Syarah Soihih Bukhari 5 jilid
5. Bahasa Arab iaitu: Alfiyah al-Khotib 1000 matan Al-Khotib) ,
6. Syair seperti Syair sufi, pujian nabi , pujian kepada Abi Talib dan sebagianya .
7. Hikam iaitu himpunan mutiara kata Syaikh Khotib.
8. Fatwa iaitu himpunan fatwa Syaikh Khotib .
9.Himpunan kisah teladan dan kisah benar berdasar hadis nabi .
10.Risalah jihad .
11.Rahsia zikir.
12. Risalah wasilah
13.Himpunan Khutbah nabi dan kitab inilah yang telah mengangkat Syeikh Khotib di kalangan para ulamak yang memakan masa selama 15 tahun cetakan Darul fadhilah Cairo dan banyak lagi apa yang menakjubkan tentang Shikh Khotib ni belaiu mengarang lebih kurang 70 ribu bait syair.

KEMULIAANNYA
Allah mengurnaikan ratusan karomah setiap hari memadailah beliau menyembunyikan bersama Tuhan sebagimana doanya 'Ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang yang bersunyian bersama mu dan bersunyian untuk menemui MU" Namun begitu cukuplah di ketahui umum bahawa beliau dizinkan menemui Allah semasa hayatnya. Perstiwa ini terjadi ketika anak beliau memasuki bilik ayahnya dengan tiba-tiba ayahanda berdialog dengan bahasa yang sukar dan payah untuk di fahami , lantas ia bertanya . 'Apa yang ayahanda cakap tadi ?? Syeikh Khotib menjawab ’ Sesungguhnya Aku berdialog dengan Tuhanku .

KEWAFATANNYA
Beliau telah menemui Tuhannya sebelum menjelang malam Sabtu iaitu pada petang Jumaat pada 21 Februari 1986 ketika berusia 77 tahun dan di maqamkan di masjid Muhafazah atas arahan Presiden Anuar Sadat di Bandar Tanta. Sehingga kini Syeikh Khalil Khotib diberi gelaran sebagai " ULAMAK MASYHUR SAYIR RASUL.
al-Fatihah ....

Kini tugas Syeikh Khalil Khotib telah di laksanakan oleh anaknya Syeikh Mahmud pada setiap minggu selepas solat Jumaat di masjid Muhafazoh, Tanta .

Syeikh Muhammad Ibrahim Kittani

Syeikh al-Muhaddith Syeikh al-Sayyid Muhammad Ibrahim al-Kattani al-Masri. Antara murid senior Syeikh Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari. Beliau merupakan rakan seguru Syeikh Hassan al-Saqqaf. Mempunyai sanad periwayatan yang kuat kepada Imam al-Bukhari dan Nabi SAW. Pakar dalam ilmu hadis dan Jarh Wa Ta’dil. Banyak mengarang kitab menjelaskan kekeliruan fahaman Wahhabiy ke seluruh pelusuk dunia.

Syeikh Yusuf al-Hasani


NAMA:
Sheikh As-Syarif Dr. Yusuf Muhyiddin Riq El-Bakhur Al-Hasani. Beliau berketurunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein r.a., kedua-dua cucu kesayangan Rasulullah s.a.w.

KELAHIRAN DAN KEHIDUPAN BELIAU:
Beliau dilahirkan di Aka, Lubnan. Kini, beliau tinggal di Lubnan dan Kanada.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN BELIAU:
Pada awalnya, beliau menuntut di Lubnan. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajiannya di Institut Fiqh (Islamic Study) pada tahun 1974 dalam bidang Ijazah Sarjana Muda. Beliau juga turut mengambil pengajian Sarjana Muda di Al-Azhar dan tamat pada tahun yang sama, dalam bidang Al-Syariah wa Al-Qonun.

Beliau melanjutkan Ijazah Sarjana di Al-Azhar dalam bidang Al-Syariah wal Qonun dan tamat pada tahun 1989. Seterusnya, beliau dianugerahkan ijazah Kedoktoran (Ph.D) Kerhormat daripada Universiti Islam Lubnan pada tahun 1991.

ANTARA GURU-GURU BELIAU:
Beliau mengambil tarbiah sufiyah secara khusus dari As-Sheikh Al-Mursyid Sidi Abdul Qadir Isa r.a. yang merupakan mursyid bagi Tarikat As-Syazuliyah Ad-Darqowiyah.

Setelah dilihat kelayakan Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani, dalam memikul tugas sebagai mursyid, maka Sidi Sheikh Abdul Qadir Isa r.a. memberi izin wirid 'am dan khas tarikat As-Syazuliyah dan izin irsyad dan tarbiah kepada beliau. Sheikh Yusuf merupakan khalifah Sheikh Abdul Qadir Isa r.a. yang termuda dari kalangan keempat-empat khalifah beliau.

Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani pernah dibawa oleh Sheikh Abdul Qadir Isa r.a. untuk bertemu dengan guru beliau sendiri iaitu Sheikh Muhammad Al-Hasyimi. Sheikh Muhammad Al-Hasyimi turut memberi izin wirid am dan khas tarikat As-Syazuliyah kepada Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani r.a..

Sheikhuna Yusuf Al-Hasani bersahabat dengan Sheikh Abdul Qadir Isa sehinggalah ke hujung hayat Sheikh Abdul Qadir Isa r.a.. Setelah kewafatan Sheikh Abdul Qadir Isa r.a., Sheikhuna Yusuf juga turut mencari mursyid lain sebagai tabarruk dan merasakan diri masih lagi memerlukan tarbiah dari seorang mursyid, walaupun pada ketika itu, beliau sudahpun mendapat izin sebagai seorang mursyid.

Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani mengambil bai'ah tabarruk dari Sheikh Sa'duddin Murod, yang merupakan khalifah utama Sheikh Abdul Qadir Isa r.a.. Sheikh Sa'duddin Murod turut memberikan kepada Shiekh Yusuf Al-Hasani izin tarbiah khalwah dan izin wirid am dan khas tarikat As-Syazuliyah.
Bukan sekadar itu sahaja, malah Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani turut menemui Sheikh Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf untuk mengambil bai'ah tarikat daripada beliau seterusnya menjadi murid beliau. Sheikh Abdul Qadir As-Saggaf lantas memberi kepada Sheikhuna Yusuf Al-Hasani, izin irsyad tarikat As-Syazuliyah, kerana melihat keahlian yang dimiliki oleh Sheikhuna Yusuf.

Di samping itu juga, Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani mengambil bai'ah tarikat daripada beberapa mursyid tarikat berlainan lantaran itu, turut menerima izin irsyad dari mursyid-mursyid tarikat tersebut.
Antara mursyid-mursyid tersebut adalah:
1.Sheikh Soleh Farfur (tarikat As-Syazuliyah juga)
2.Sheikh Sayyid Muhammad bin Sayyid 'Alawi Al-Maliki (tarikat Alawiyah)
3.Sheikh Uthman Sirajuddin An-Naqsyabandi (tarikat An-Naqsyabandiyah)
4.Sheikh Muhammad Na'im Al-Jailani Al-Asyarafi (tarikat Al-Qadiriyah)
5.Sheikh Muhammad Zaki Ad-Din Ibrahim (tarikat Asyirah Muhammadyah)

Sheikhuna Sidi Yusuf Al-Hasani juga meriwayatkan hadis-hadis musalsal dan sanad-sanad hadis dan ilmu agama secara umum dari Sheikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki r.a. dan Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim.

AKTIVITI-AKTIVITI BELIAU:

- Pengarah Yayasan Islam Kanada, di Hamilton, Kanada pada tahun 1981 sehingga hari ini.
- Pensyarah di Universiti Islam Lubnan
- Ahli Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Lubnan
- Anggota Majlis Ulama' di Syria
- Seorang pendakwah peringkat antarabangsa (Syam, Kanada, Mesir, Jepun dan Asia Tenggara)
- Mursyid atau Sheikh Tarikat Al-Asyirah Al-Muhammadiyah di Hamiton, Kanada
- Murobbi Tasauf khususnya dalam Tarikat Syazuliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Darqowiyah, Alawiyah dan sebagainya.
- Pengasas Dar El-Hasani Center, iaitu tempat perhimpunan anak-anak murid beliau di Mesir.
-Penasihat Kehormat Institut Pngajian Ar-Razi, Pulau Pinang, Malaysia.

Syeikh Hazim


Biodata Ringkas Syeikh Hazim

Syeikh Hazim Abu Ghazalah dilahirkan di Jaffa, Palestin. Tuan Guru berumur 74 tahun dan menetap Hayyu Khurejat ,Amman. Syeikh ialah seorang pakar dalam mazhab Hanafi dan tasawwuf. Tuan Guru bernasabkan Hasanie, beraqidah Maturidie, bermazhabkan Hanafi, bermasyrabkan Syazilie.

Tuan Guru juga memegang ijazah kedoktoran dalam bidang kewartawanan daripada Universiti Damsyik. Tuan Guru mendapat kepakaran dalam keahlian tariqah syaziliyyah apabila beliau dididik dengan sempurna oleh dua Tuan Guru iaitu Tuan Guru Syeikh abdul Qadir Isa dan syeikh Muhammad al Hashimie, sehingga beliau dijazahkan sebagai khalifah dalam tariqah yang mulia ini.


Koleksi Gambar-gambar Tuan Syeikh Hazim
Sunday, April 25, 2010

Gambar-gambar "HARAPAN" buat ummah

Salam perjuangan buat sahabat..Alhamdulillah nikmat Iman & Islam masih milik kita...Entry kali nie nak kongsi sedikit banyak gambar2 seorang tokoh yang mustahil tidak dikenali lagi iaitu Tuanguru Hj Nik Aziz Nik Mat.

seorang yang menepati Masa

Monday, April 5, 2010

al-Fatihah buat Habib Abdul Qadir as-saqqaf...

Subuh Ahad, tanggal 19 Rabi`ul Akhir 1431H bersamaan 4 April 2010M menyaksikan pemergian almarhum almaghfurlah al-Habib al-Quthub 'Abdul Qadir bin Ahmad bin 'Abdul Rahman as-Saqqaf rahimahUllah di Jeddah.Jenazah almarhum disemayamkan selepas 'asar di Makkah al-Mukarramah. Moga-moga yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Sama-samalah kita mendoakan pemergian almarhum dan memohon agar kita turut memperolehi keberkatan almarhum...... al-Fatihah.

Gambar-gambar sekitar kematian HabibSunday, April 4, 2010

Pejuang dari Pattani


Seorang daripada ulama di nusantara yang terbabit dalam perjuangan menegakkan Islam ialah Haji Sulong Al-Fatani. Nama sebenarnya ialah Haji Sulong bin Haji Abdul Kadir bin Muhammad bin Haji Zainal Abidin bin Ahmad Al-Fatani. Beliau yang merupakan pejuang Islam yang dianggap sesetengah pihak sebagai ’Imam Bonjol Patani’ bukan sahaja menghabiskan usianya menegakkan syiar agamanya tetapi mengakhiri hayatnya untuk perjjuangan Islam.

Peristiwa kematian Haji Sulong Al-Fatani diselebungi misteri hingga sekarang kerana selepas dipanggil menemui seorang pegawai penyiasat polis, dia terus hilang. Kehilangan Haji Sulong Al-Fatani itu menjadi tampatan hebat kepada umat Islam Patani kerana mereka bukan saja kehilangan tokoh agama tetapi juga seorang pejuang Islam.

Beliau dilahirkan pada tahun 1895 di Kampung Anka Ru, Patani, ulama ulung yang bergerak dalam perjuangan rakyat Islam di negeri itu turut dihangatkan oleh bahang tekanan pemerintahan Siam. Ketika itu, negeri Patani Darul Salam diperintah oleh Sultan Sulaiman Sharifuddin. Ketika itu, hampir semua negeri Melayu di utara menghadapi keadaan yang sama dengan Patani.

Haji Sulong menerima pelajaran asas dan al-Quran dari ayahnya sendiri sehingga pandai. Apabila sudah berusia 12 tahun, beliau berangkat ke Makkah untuk menyambung pelajaran di sana selama 17 tahun. Beliau brguru kepada para ulama dari Arab Saudi, Mesir dan yang datang dari Nusantara. Pada tahun 1924, beliau kembali ke tanah air bersama-sama isterinya yang dikahwininya semasa di Makkah. Keadaan negeri Patani Darus-Salam masih sama sama dengan ketika Haji Sulong berangkat ke Makkah dulu, iaitu berada dalam tekanan Kerajaan Siam, malah lebih teruk lagi kerana Kerajaan Pagoda itu sdah ikut campur masalah dalaman Patani dan negeri-negeri di uatara semenanjung lainnya.

Di samping itu, Siam juga berusaha memasukkan negeri-negeri jirannya di semenanjung menjadi sebahagian dari wilayahnya. Tindakan tersebut telah dibantah oleh Sultan Abdul Kadir Kamaruddin yang memerintah Patani. Sebagai akibatnya, Sultan Abdul Kadir telah dibuang negeri oleh pengausa Sia, dan haknya sebagai Sultan dilucutkan.

Dari semasa ke semasa, kerajaan Siam terus meningkatkan kebencian dan tekanannya ke ataa umat Islam di Patani. Banyak pemimpin masyarakat dan agama seperti Haji Sulong yang diawasi oleh pihak Siam. Apa yang boleh dilakukan oleh ulama ssperti Haji Sulong diperingkat permulaan adalah menyedarkan masyarakat dan generasi muda akan haknya melalui pengajaran Islam.

Haji Sulong telah mendirikan Madrasah Al-Maarif Al-Wataniah di Patani. Beliau telah memperkenalkan sukatan pelajaran dan sistem kelas di madrasah itu. Walau bagaimanpun, tiga tahun berikutnya, kerajaan Siam telah memerintahkan madrasah itu ditutup.

Haji Sulong tidak patah semangat, kerana menyiarkan agama Islam adalah wajib dan tidak terbatas di bangku sekolah yang memakai sukatan pelajaran saja. Selanjutnya beliau menukar teknik mengajar di madrasahnya. Sejak itu beliau lebih banyak membacakan kitab-kitab agama iaitu kitab-kitab ulama zaman dahulu kepada para pelajarnya. Kuliahnya yang tidak lagi berbentuk sekolah pondok sepenuh masa tetapi hanya bimbingan mingguan, Maghrib dan Isyak telah mendapat sambutan penduduk tempatan. Haji Sulong Al-Fatani sangat arif mengenai usuluddin dan tafsir. Bidang itulah yang menjadi tumpuan pengajarannya hingga meletus Perang Dunia Kedua.

Pernah dikatakan, Haji Sulong Al-Fatani pernah mengajar agama di Kemboja dan pernah diburu pemjajah Perancis kerana kegiatan itu. Bagaimanapun beliau diselamatkan oleh orang Cham di selatan Vietnam.

Apabila rampasan kuasa berlaku di Negeri Thai pada tahun 1932, corak pemerintahan beraja bertukar kepada rejim berperlembagaan. Perubahan itu benar-benar menekan masyarakat Melayu Islam di selatan Siam. Ini kerana apabila Phibul Songgram berkuasa pada tahun 1938, beliau melaksanakan dasar kebudayaan ’mensiamkan’ semua rakyat bagi matlamat kebangsaannya.

Undang-undang yang memaksa rakyat memakai pakaian cara Barat iaitu berseluar dan bertopi bagi lelaki serta bergaun dan berbaju pendek bagi wanita, termasuk orang-orang Islam di Patani. Siam juga telah mengharamkan penggunaan bahasa Melayu di pejabat-pejabat kerajaan.

Pelbagai tekanan dan ancaman itu telah menyebabkan pimpinan masyarakat Islam seperti Haji Sulong Al-Fatani menubuhkan Badan Hukum Syariah bagi melindungi hak dan kepentingan agama. Apabila meletus Perang Dunia Kedua, Phibul Songgram telah mengubah lagi dasar, iaitu tidak lagi mengamalkan dasar berkecuali. Beliau telah memihak kepada Jepun dengan membenarkan tentera asing itu melalui Negeri Thai untuk menyerang Burma dan Tanah Melayu.

Pada tahun 1944, Phibul Songgram telah memansuhkan jawatan kadi, membubarkan undang-undang keluarga Islam, memansuhkan sistem pembangunan waris cara Islam lalu menggantikannya dengan undang-undang sivil. Tindakan Siam tersebut telah melampau batas hak asasi manusia. Untuk itulah Haji Sulong dan para pemimpin Islam lainnya telah mengadakan pertemuan untuk membincangkan masalah yang semakin menekan tersebut..

Mulai tahun 1947, perjuangan masyarakat Islam Patani bertambah memuncak hingga tahun 1954. Selama tujuh tahun itu, Haji Sulong Al-Fatani terus mempertahankan agama dan bangsa sebagai Yang Dipertua Majlis Agama Islam Patani (MAIP).

Hasil pertemuan pemimpin Islam setempat di Patani, Haji Sulong Al-Fatani mengemukakan memorandum ’Tuntutan Tujuh Perkara’ kepada kerajaan Negeri Thai pada tahun 1947. Memorandum itu mengandungi permintaan untuk mengadakan:

- Seorang ketua beragama Islam bagi empat buah wilayah yang dipilih oleh anak negeri dengan diberikan kepadanya kuasa penuh.
- Mengadakan pelajaran Bahasa Melayu pada setiap sekolah bagi kanak-kanak berumur tujuh tahun sebelum mereka belajar bahasa Siam atau mata pelajaran lain dalam bahasa Siam.
- Hasil yang diperoleh dari empat wilayah itu hendaklah dibelanjakan di wialyah itu sahaja.
- 80% daripada kakitangan kerajaan mestilah terdiri daripada orang Islam.
- Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi.
- Mengasingkan Mahkamah Syariah daripada pejabat undang-undang negeri serta mengadakan undang-undang khas untuk memutuskan pendakwaan yang bersabit dengan hukum Islam.
- Mengiktiraf rakyat di empat buah wilayah itu berketurunan bangsa Melayu.

Kesan perjuangan itu, Haji Sulong Al-Fatani akhirnya ditangkap oleh pemerintah pada 16 Januari 1948 kerana dituduh ’menderhaka kepada negara’. Polis telah menemui salinan surat bukti dialamatkan kepada Tengku Mahmud Mahyiddin, iaitu pemimpin masyarakat Islam di rumah Haji Sulong Al-Fatani. Dua hari berikutnya, empat lagi rakannya telah ditangkap. Mereka ialah Wan Uthman Ahmad, Haji Wan Husain Wan Din, Ahmad (anak Haji Sulong) dan Che Ishak Abbas. Haji Sulong Al-Fatani dipenjarakan selama tiga tahun dua bulan selepas dibicarakan di Nakhon Si Thammarat (Ligor).

Sewaktu menunggu perintah hukuman di Ligor, Haji Sulong Al-Fatani menulis buku Gugusan Cahaya Keselamatan. Kemudian dimasukkan ke penjara Bang Kuang di Bangkok. Dalam penjara beliau menghasilkan empat buah kitab agama dan sebuah buku riwayat hidupnya, tetapi kesemua buku itu hilang entah ke mana.

Ekoran dari penangkapan para pejuang tersebut, rakyat di beberapa wilayah telah memberontak dan menuntut agar para pemimpinnya dibebaskan. Haji Sulong terus berada dalam tahanan dan baru dibebaskan empat tahun kemudian yakni pada 1954.

Rupanya pembebasan Haji Sulong dan pejuang lainnya hanyalah merupakan helah Siam untuk meredakan kemarahan rakyat saja. Di sebalik itu ada rancangan yang lebih jahat, tapi dengan cara halus. Ini terbukti apabila tidak sampai dua tahun kemudian Haji Sulong dan tiga lain rakannya (termasuk seorang anaknya sendiri) telah dipanggil secara terhormat untuk menjumpai ketua polis penyiasat Siam dalam suatu pertemuan tertutup.

Akan tetapi sejak pertemuan tertutup tersebut, beliau bersama rakan-rakannya tidak ada pulang lagi ke pangkuan keluarganya. Kehilangannya sangat misteri dan pihak Siam pun mendiamkan diri. Maklumat yang diterima oleh kaum keluarganya dan rakyat Patani menyebutkan bahawa Haji Sulong dan rakan-rakannya telah dibunuh secara rahsia dan jenazahnya dibuang ke Laut Senggora berhampiran Pulau Tikus pada malam Sabtu, 13 Ogos 1954. Beliau telah wafat dalam perjuangan di jalan Allah.

Pengorbanan Haji Sulong Al-Fatani iaitu penulis kitab Kashf Al-Litham tetap bersemadi dalam lipatan sejarah perjuangan umat Islam Patani.


Rujukan:
- Tokoh-Tokoh Agama Dan Kemerdekaan Di Alam Melayu susunan Tajuddin Saman, terbitan YADIM, 2005.
- Ensiklopedia Para Wali susunan Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, terbitan Darul Numan, 2001.

http://tamanulama.blogspot.com

Mursyidku.....Di sini diturunkan sebuah biodata ringkas Ustaz Fahmi untuk sesiapa yang kurang mengenali beliau atau masih tercari-cari siapakah gerangan Ustaz Fahmi yang hasil tulisannya banyak didapati di kedai-kedai buku agama di seluruh negara:

Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki dilahirkan pada tahun 1959 di Amuntai, Banjar Masin, Kalimantan Selatan. Beliau memasuki alam persekolahan di Amuntai sebelum menyambung pengajian di Madrasah Darussalam Martapura, Kalimantan selatan sehingga Tingkatan ‘Aliyah. Beliau seterusnya melanjutkan pendidikan di Yayasan Pesantren Islam Bangil, Jawa Timur.

Pada tahun 1980, beliau telah meneruskan pengajiannya di India, bersama dengan ulama’ terkenal Samahah As-Sheikh Abul Hassan Al-Hasani An-Nadwi r.h. di Nadwatul Ulama’, Lucknow. Pada tahun 1984, beliau menamatkan pengajiannya di India dan datang ke Malaysia, seterusnya berkhidmat di Madrasah Tarbiyyah Islamiyyah Derang di Pokok Sena, Kedah sehinggalah ke hari ini.
Pada tahun 1988, beliau berkesempatan berguru dengan As-Sheikh Mohammad Yasin Al-ngan As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sehingga dianugerahkan dengan gelaran keluarganya “Al-Maliki” pada tahun 2002.

Beliau juga merupakan Mudir, Pasentren Yayasan Islam Nurul Hidayah (Yasin) di Banjar Baru dan Pasentren Yasin di Warateweh, Kalimantan, Indonesia yang dibuka pada tahun 2001 dan 2003. Disamping itu, beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk sessi 2004 – 2009.

Melalui penerbitan Khazanah Banjariah, Al-Fadhil telah bergiat aktif dalam usaha pengeluaran kitab-kitab berbahasa Melayu. Antara lain, Al-Fadhil telah banyak menyusun kitab-kitab kumpulan hadits-hadits seperti ‘40 Hadis Peristiwa Akhir Zaman’, ’40 Hadis Penawar Hati’ dan ‘40 Hadis Kelebihan Ilmu dan Ulama’. Al-Fadhil juga telah mentahkik dan menerbitkan semula kitab-kitab karangan ulama’ silam Nusantara As-Sheikh Abdul Samad Al-Falimbani seperti ‘Sairus Salikin’ (4 jilid) dan ‘Hidayatus Salikin’.

Disamping itu, Al-Fadhil juga aktif menterjemahkan kitab-kitab tasawuf yang ulung seperti ‘Bidayatul Hidayah’ dan ‘Ayyuhal Walad’ karangan Imam Al-Ghazali serta ‘Bustanul Arifin’ karangan Imam An-Nawawi.

Sumber :
Http://YayasanSofa.Blogsome.Com

p/s : alhamdulillah, al-faqir sempat khatam kitab "Hidayatul Salikin" di bawah bimbingan beliau serta ijazahnya.Semoga dengan ini boleh melayakkan al-faqir di antara orang-orang yang mengasih Kekasih-Nya" amiiin....

My Video Gallery