Wednesday, November 18, 2009

Biar Gambar Berbicara....


Pertemuan antara 2 tokoh yang berbeza aliran pemikiran, Syeikh al-Habib 'Ali al-Jufri (pendakwah internasional) dan Syeikh Dr. 'A'idh al-Qarni (penulis buku 'La Tahzan' - 'Jangan Bersedih') semasa berlangsungnya "Multaqa Pertama : Islam dan Pelancongan 2009", pada 12-13 Oktober lalu di San'a', Yaman.

Bagi yang memahami perbezaan aliran pemikiran tersebut, saya ajukan 1000 harapan. Adapun yang tidak memahaminya, cukuplah sekadar diketahui bahawa perpaduan umat Islam tetap akan terlaksana...

No comments:

Post a Comment

My Video Gallery